Uitleg voor het invullen van de

'in geval van nood'-kaart

Voorzijde

1. Deze grote kaart bevestigt u in de directe nabijheid achter uw voordeur. Bijvoorbeeld op of in de meterkast. Dat is de plaats waar hulpdiensten de kaart verwachten.

2. De invuldatum is van belang zodat duidelijk is hoe recent de informatie op de kaart is.

3. De ‘A’ en ‘B’ verwijzen naar personen. Bijvoorbeeld u en uw partner. Woont u alleen, dan maakt u alleen gebruik van ‘A’.

4. Bent u onder behandeling van een ziekenhuis en heeft het ziekenhuis een dossier van u opgebouwd? De ambulanceverpleegkundigen kunnen in dat geval eventueel rekening houden met het vervoer naar het betreffende ziekenhuis.

5. Vul hier de voornamen en telefoonnummers van personen die gebeld dienen te worden als u iets is overkomen. In volgorde van belangrijkheid.

6. Deze kaarten reikt u uit aan uw contactpersonen. Aan de voorzijde vult u uw eigen contactgegevens in.

7. Deze kaarten kunt u in uw portemonnee bij uw identiteitsbewijs (rijbewijs/identiteitskaart) bewaren. Overkomt u iets buitenshuis, dan heeft u de meest belangrijke contactgegevens voor de hulpverleners binnen handbereik.

Achterzijde

8. Vul hier de voornamen en telefoonnummers van personen die gebeld dienen te worden als u iets is overkomen. In volgorde van belangrijkheid.

9. Vul hier de voornamen en telefoonnummers van personen die gebeld kunnen worden door uw contactpersonen als ze u niet te pakken krijgen. Bijvoorbeeld de buurman/vrouw die van uw huis een sleutel heeft en een kijkje kan gaan nemen. Deel deze kaarten uit aan uw contactpersonen.

10. Vul belangrijke gegevens in zoals allergieën of indien u bekend bent bij instanties zoals GG&GD etc.

11. Kruis aan of u in het bezit bent van betreffende gegevens.

12. Waar kan de hulpverlening bij u in huis de gegevens vinden. Bijvoorbeeld ‘bovenste lade van bureau’ of 'in zorgmap'.

Wees voorzichtig met uw gegevens. Vermeld alleen de gevraagde, noodzakelijke gegevens op de kaart en leg bij uw eventuele medicijnlijst. medisch dossier of wilsverklaring geen andere privacy gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld uw financiële gegevens.

Op de 'in geval van nood'-kaart zijn Auteursrechten van toepassing.

Belangrijke medische informatie

Bij belangrijke medische informatie moet u denken aan allergieën waar u een anafylactische reactie op kan krijgen. Zo'n reactie komt bijvoorbeeld voor bij medicijnallergieën, insectenallergiën (wespen- of bijensteek) en bepaalde voedselallergieën (noten, zaden, melk, eieren, selderij, schelpdieren). Als in dat geval niet snel wordt ingegrepen, kan de dood er op volgen.

Medicijngebruik die invloed kan hebben op andere medicijnen en of u een specifieke medische voorgeschiedenis heeft. Bent u onder behandeling voor gedragsstoornissen of bijvoorbeeld dementie.

Leg uw wens vast

Geef aan of u wel of niet gereanimeerd wilt worden

Op de noodkaart kunt u naast informatie over contactpersonen, ook aangeven of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Omdat dit officieel moet worden vastgelegd in een wilsverklaring is het voor hulpverleners belangrijk om te weten waar dit document in uw huis ligt. ”Het komt wel eens voor dat we het hele huis moeten doorzoeken,” zegt teammanager ambulancepost Dennis Sampimon Ambulance Amsterdam. ”Als op de noodkaart staat aangegeven waar we moeten zoeken scheelt dit veel tijd. En in een noodsituatie telt iedere minuut.”

Het komt wel eens voor dat de hulpverlening het hele huis moet doorzoeken.

In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kan ook een niet-reanimeren penning aanvragen bij de Patiëntenfederatie Nederland. De penning is officieel en wordt erkend door zorgverleners en hulpdiensten.
De niet-reanimeren penning is een draagbare wilsverklaring waarop staat dat u iedereen verbiedt onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op u toe te passen. Het is belangrijk dat u uw wilsverklaring met uw huisarts bespreekt. De arts weet dan precies wat u wilt. En hij kan vertellen wat hij voor u kan doen.
”Het tijdig bespreken van uw wens ten aanzien van reanimatie kan veel onnodig leed voorkomen.” zegt Sander Eijtinger, huisarts bij Medisch Centrum Molenweg te Amstelveen

Meer informatie hierover is te vinden op www.patientenfederatie.nl of door te bellen naar 030-297 03 03.