Wat is een

'In geval van nood'-kaart

Een kaartenvel

Een ‘in geval van nood’-kaart is een kaart die door gemeenten huis aan huis kan worden verspreid. Hierop kunnen bewoners zelf belangrijke gegevens voor hulpdiensten invullen. Zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens.

Kaart voor in huis
Bestaande uit één grote kaart die in de directe omgeving achter de voordeur bevestigd kan worden. (Bijvoorbeeld in de meterkast of op de meterkastdeur). Bij binnenkomst van de hulpverleners zijn belangrijke gegevens dan binnen handbereik. Op de grote kaart kunnen 2 personen informatie invullen (Bewoner 'A' en Bewoner 'B').

De gemeente kan kiezen voor het verspreiden van een kaart die bestaat uit afritsbare kaartjes of uit een versie waarbij de ontvanger met een schaar de kaartjes langs een stippellijn zelf afknipt op het juiste formaat.

Over nagedacht

Kaarten voor in de portemonnee
Twee kleine creditcard-formaat kaarten voor in de portemonnee bij de identiteitskaart of rijbewijs. Met deze kaarten heeft de hulpverlening ook buitenshuis direct de gegevens van huisarts en telefoonnummers van familieleden bij de hand. Deze kleine kaarten zijn werkelijk voor iedereen nuttig, elke leeftijd, omdat ten alle tijden de hulpverlening uw contactpersonen kunnen bereiken in het geval u iets is overkomen.

Kaarten voor contactpersonen
Daarnaast zijn er nog 4 kleine kaartjes voor contactpersonen. Die kunnen worden uitgereikt aan bijvoorbeeld familieleden. Stel dat men de bewoner niet te pakken krijgt kan men de op het kaartje vermelde buurman/vrouw bellen om een kijkje te gaan nemen. Of, een kaartje voor de buurman/vrouw met de telefoonnummers van familieleden.

De kaarten bevatten geen informatie die voor kwaadwillenden van belang zijn.

Op de 'in geval van nood'-kaart zijn Auteursrechten van toepassing.

Uitsluitend relevante informatie

In overleg met de hulpinstanties is gekozen om uitsluitend naar relevante in te vullen informatie te vragen. De hulpverleners kunnen namelijk op basis van naam en geboortedatum in het computersysteem persoonlijke informatie oproepen. Daarom zijn bewust gegevens achterwege gelaten zoals burgerservicenummer (BSN), zorgpasnummer en zorgverzekeraar.

Op de kaart wordt gevraagd aan te kruizen en te verwijzen naar de plek in huis waar de hulpverlening de recente medische gegevens, medicijnlijst en een niet-reanimeren-verklaring zou kunnen vinden. Men kan dan bijvoorbeeld invullen 'in zorgmap', 'in bureaulade' etc. Op de kaart zelf wordt bewust niet om een medicijnlijst gevraagd omdat deze niet altijd up-to-date is. Ook wordt de vraag naar privacy gevoelige informatie vermeden. Wel of men allergieën heeft.

Digitale alternatieven
Er zijn een aantal digitale initiatieven waaronder Apps of noodnummers die opgeslagen zijn in de smartphone. Die smartphone is in sommige gevallen te ontgrendelen door middel van een vingerafdruk zodat de hulpverlener bij die gegevens kan komen. Het is een kwestie van bewustwording. Men denkt er vaak niet over na dat het fijn is wanneer familieleden op de hoogte worden gesteld indien er iets ernstig is overkomen. De vraag is of de smartphone-gebruikers die gegevens of die Apps ook daadwerkelijk heeft ingesteld?
Toch zijn het met name de ouderen die deze App- en smartphone functionaliteiten niet benutten of zelfs helemaal geen smartphones bezitten.

Alternatieven
Er bestaan tevens initiatieven waarbij je via een website je een eigen kaart kan bestellen voorzien van jouw contact- en medischegegevens voor een gering bedrag van zo'n €10,-. Het is van groot belang dat de lokale/regionale hulpdiensten op de hoogte zijn van het bestaan. De 'in geval van nood'-kaart wordt door de gemeente in nauwe samenwerking met de hulpdiensten geïntroduceerd waardoor deze van het bestaan af weten en op zoek gaan naar de plaatsen waar zij deze kunnen aantreffen.