Nederweert - 25 december 2018

Inwoners gemeente Nederweert ontvangen In geval van nood-kaart

Inwoners van de gemeente Nederweert ontvangen in de eerste week van januari de In geval van nood-kaart. Het is belangrijk dat hulpverleners bij calamiteiten snel de telefoonnummers van familieleden en medische gegevens kunnen vinden. Met de noodkaart is deze informatie zo voorhanden.

Niet lang zoeken
De gemeenteraad heeft verzocht om deze kaart onder de inwoners te verspreiden. De kaart kan opgehangen worden op een gemakkelijk vindbare plaats, bijvoorbeeld bij de voordeur of in de meterkast. Zo kunnen hulpverleners in noodgevallen snel familieleden op de hoogte brengen en de huisarts waarschuwen. Door de noodkaart hoeven politiemensen, ambulancemedewerkers of brandweerlieden niet tussen persoonlijke spullen naar belangrijke gegevens te zoeken.

Voorbeelden
De In geval van nood-kaart biedt bijvoorbeeld uitkomst bij een zelfstandig wonende oudere die van de trap valt, waarbij de hulpdiensten pas na lang zoeken door het huis de telefoonnummers van kinderen kunnen achterhalen. Of bij een ouder echtpaar waarbij de echtgenote niet weet waar haar man alle belangrijke informatie bewaart.

Kaarten voor in portemonnee
Bij de noodkaart zitten twee kleinere kaartjes die in de portemonnee bij de identiteitskaart of het rijbewijs bewaard kunnen worden voor het geval er buitenshuis iets gebeurt. Gegevens van huisarts, een ziekenhuis waar hij/zij bekend is en de contactpersonen zijn dan direct paraat.

Kaarten voor contactpersonen
Verder zijn er vier kaartjes die ouderen aan hun contactpersonen kunnen uitreiken. Hierop staan bijvoorbeeld de telefoonnummers van buurtgenoten. Mocht een dochter ver weg wonen en haar oudere moeder niet kunnen bereiken, dan kan ze de buren vragen even een kijkje te nemen. En voor de buren zelf is het handig om te weten wie ze kunnen bellen als er met hun buurman of buurvrouw iets aan de hand is.

Veiligheid voorop
“De noodkaart helpt hulpverleners om snelle en effectieve hulp te kunnen verlenen”, aldus burgemeester Evers. Hij roept de inwoners dan ook vriendelijk op om de kaart in te vullen en op te hangen. “Want iedere seconde telt!”

Bron: Nederweert24

Nieuwslink

Boxmeer - 20 september 2018

Belangrijke hulpgegevens binnen handbereik!

Deze week wordt de ‘In geval van noodkaart’ huis aan huis verspreid. Met de kaart, die inwoners zelf invullen, hebben hulpdiensten belangrijke gegevens binnen handbereik zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens.

De kaart kan opgehangen worden op een makkelijk vindbare plaats, bijvoorbeeld bij de voordeur of in de meterkast. Zo kunnen hulpverleners in noodgevallen snel familieleden op de hoogte brengen en de huisarts inseinen. Bij de noodkaart zitten twee kleinere kaartjes die in de portemonnee bewaard kunnen worden voor het geval er buitenshuis iets overkomt.

Ook met een smartphone kun je een noodnummer instellen. De persoon die je aan dit noodnummer koppelt is vanaf het vergrendelscherm te bereiken. Hoe je dit doet is per telefoon verschillend. Bij sommige stel je het in bij contacten – groepen en bij andere via je gezondheidsapplicatie.

Heeft u de noodkaart niet ontvangen dan kunt u deze ophalen bij de receptie in het gemeentehuis.

Bron: Gemeente Boxmeer

Nieuwslink

Apeldoorn - 14 mei 2018

Noodgevallenkaart in Apeldoornse meterkasten

Alle belangrijke gegevens over je zelf op een kaart in de meterkast... Om het hulpdiensten bij nood makkelijker te maken assistentie te verlenen, komt de gemeente Apeldoorn binnenkort met een ‘in geval van nood kaart’. Daarmee volgt Apeldoorn het voorbeeld van de gemeente Amstelveen.

Burgemeester John Berends beloofde de mogelijkheden om zo'n kaart te verspreiden te onderzoeken, nadat de VVD er in november bij de behandeling van de meerjarenbegroting voor pleitte. Gemeenteraadslid Jenny Elbertsen stelde toen dat hulpdiensten als politie en ambulance bij noodsituaties geregeld problemen hebben bij het zoeken naar belangrijke gegevens van een slachtoffer. Door bijvoorbeeld telefoonnummers van familie of vrienden en medicijngegevens op de kaart te schrijven kan beter hulp worden geboden.

De noodgevallenkaart wordt volgende week verspreid als bijlage bij het Apeldoorns Stadsblad. De gemeente adviseert om hem in te vullen en op te hangen in de meterkast of dichtbij de voordeur.

Foto: ANP

Nieuwslink

Apeldoorn - 5 mei 2018

Apeldoorn komt met een ’In geval van nood’-kaart

Deze week wordt in de gemeente Apeldoorn de 'In geval van nood'-kaart gelanceerd.
Door deze kaart ingevuld op een herkenbare plek in huis op te hangen, kunnen hulpdiensten in een oogopslag alle relevante informatie over bijvoorbeeld uw medicijngebruik vinden, zodat ze u goed kunnen helpen. Ook kunnen familie, buren of uw hulp snel op de hoogte worden gebracht.

De ‘In geval van nood kaart’ wordt in de week van 21 mei via het Apeldoorns Stadsblad op alle adressen verspreid.


De kaart bestaat uit 3 delen:
• Een grote kaart voor in uw meterkast. Op deze kaart vult uw persoonlijke en medische gegevens in. Ook vult u in wie in geval van nood gewaarschuwd moeten worden.
• Het kleine rode kaartje is voor in uw portemonnee. De gele kaartjes kunt u aan uw naasten en/of uw (thuis)hulpverlener geven.

De kaart is ook af te halen bij een steunpunt in de buurt.

Bron: Apeldoorn.nl

Nieuwslink

Hoorn - 15 maart 2018

Alle inwoners krijgen noodkaart

Alle huishoudens in de gemeente Hoorn krijgen uiterlijk 20 maart 2018 een noodkaart in de brievenbus. Daarmee hebben hulpdiensten alle noodzakelijke en handige gegevens bij de hand als er een noodgeval is. Op donderdag 15 maart 2018 reikte wethouder Theo van Eijk het eerste exemplaar uit aan het raadslid dat met het voorstel voor de noodkaart kwam: Joke van der Meij.

Snel informatie vinden
Op de in-geval-van-noodkaart vullen de inwoners de voor hen belangrijke gegevens in van bijvoorbeeld contactpersonen, maar ook medische informatie zoals het gebruik van medicijnen. De kaart hangen ze op een centrale plek in huis op. Zo kunnen hulpverleners snel de informatie vinden als er een noodgeval is. Raadslid Joke van der Meij (Hoorn Lokaal) kwam met het idee voor de kaart. ‘Het is een praktische oplossing voor iets waarvan hulpverleners aangeven dat ze er vaak tegenaan lopen. Het vinden van belangrijke gegevens kan van levensbelang zijn’, geeft Joke van der Meij aan. ”Het is mooi dat de hele raad het unaniem met me eens was dat wij daar hier in Hoorn ook mee aan de slag moesten. Ik ben blij dat de kaart nu beschikbaar is.”

Invullen en ophangen
Wethouder Theo van Eijk vult aan. “Als er een noodgeval is, is het uiteraard belangrijk om snel te handelen. Deze kaart helpt daar bij. En dat is belangrijk voor ouderen in onze gemeente, maar eigenlijk voor alle inwoners. Mijn advies is dan ook dat iedereen de kaart invult en op een zichtbare plek ophangt.”

Foto: Gemeente Hoorn - Bron: Hoorn Nieuws.nl

nieuwslink

Amstelveen - 2 oktober 2017

Noodkaart voor alle Amstelveners

De gemeente Amstelveen gaat deze week een speciale ‘In geval van nood’-kaart huis aan huis verspreiden in Amstelveen. Met de kaart hebben hulpdiensten belangrijke gegevens binnen handbereik. Zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens. De kaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ambulance, politie, brandweer en verschillende zorginstellingen.

Praktisch
Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD): “Amstelvener Joan Reinders Folmer vertelde mij dat een buurvrouw gevallen was en de gegevens van haar kinderen voor het ambulancepersoneel niet direct voorhanden waren. Een oplossing zou een noodkaart kunnen zijn. Een praktisch idee om snel contact te kunnen leggen met bijvoorbeeld familieleden of buren. We zijn samen met de hulpdiensten aan de slag gegaan. De kaart valt deze week bij ieder huishouden op de mat.”

Foto: Gemeente Amstelveen

Noodsituatie
Dennis Sampimon, teammanager ambulancepost Amstelveen: “Natuurlijk handelen we altijd direct, maar het komt wel eens voor dat we het hele huis moeten doorzoeken naar belangrijke gegevens. Als op de noodkaart staat aangegeven waar we moeten zoeken scheelt dit veel tijd. En in een noodsituatie telt iedere minuut. Ik raad alle inwoners van Amstelveen, maar met name de oudere inwoners, aan van de kaart gebruik te maken.”

Ouderenkrant
Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, is ervoor gekozen de noodkaart samen met de tweede editie van de Ouderenkrant te verspreiden. De voormalige Seniorenraad riep de gemeente vorig jaar op om voorzieningen voor ouderen beter in kaart te brengen. Hieruit ontstond onder andere de Ouderenkrant. Na het succes van vorig jaar, verschijnt er dit jaar een speciale editie over de ‘In geval van nood’-kaart. Ieder Amstelveens huishouden ontvangt de speciale editie van de Ouderenkrant. Dus zowel de Amstelveense ouderen, als de jongere generatie. Omdat iedereen wel ouderen in zijn of haar omgeving kent: familie, kennissen of omwonenden.

Foto: Wim Blaas van de VVE Luttickduin Westwijk en wethouder Herbert Raat

Combinatie Ouderenkrant / 'in geval van nood'-kaart

Over nagedacht
Voor Gemeente Amstelveen kwam Joan Reinders Folmer met het idee om de 'in geval van nood'-kaart te combineren met de jaarlijkse uitgave van de Ouderenkrant. Een slimme manier om direct een belangrijke doelgroep te bereiken.

De Ouderenkrant is een 4-luik, gedrukt op dik papier. Dus, eigenlijk geen 'krant' maar een brochure. In deze editie wordt uitgebreid ingegaan op het belang van de noodkaart. De 'krant' is bij 47.000 huishoudens bezorgt. Extra exemplaren zijn verdeeld onder huisartsen, ziekenhuis, verpleeghuizen, apotheken, bibliotheek en gemeentehuis. De hulpdiensten hebben losse kaartvellen overhandigd gekregen zodat zij deze persoonlijk kunnen uitdelen wanneer er zich een situatie voordoet waarbij de kaart van belang is.

Op de 'in geval van nood'-kaart zijn Auteursrechten van toepassing.