Een 'in geval van nood'-kaart

Iets voor uw gemeente?

Na de succesvolle introductie in Amstelveen en de NPO Radio 1 uitzending op 2 oktober 2017, waarin de Amstelveense Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD) de 'in geval van nood'-kaart toelichtte, is er belangstelling vanuit het hele land.

De kaart is in nauwe samenwerking met de Politie, Ambulance, Brandweer, Ouderenzorgorganisaties en de gemeente tot stand gekomen.

Omdat het algemeen belang van het invoeren van zo’n kaart groot is biedt Joan Reinders Folmer aan om de kaart tegen een geringe vergoeding ook voor andere gemeenten uit te werken. Eventueel in combinatie met zo'n succesvolle Ouderenkrant in de huisstijl van desbetreffende gemeente.
Zo’n ‘in geval van nood’-kaart heeft alleen nut wanneer het gemeentebreed wordt ingezet. Want, alleen dan weten hulpverleners dat men de kaart in huis kan aantreffen.

Mochten hulpdiensten vanuit omringende gemeenten uw gemeente bedienen, dan is het raadzaam om die betreffende gemeenten bij dit project te betrekken. En, mogelijk ook die inwoners van zo'n 'in geval van nood'-kaart te voorzien.

Wilt u ook een noodkaart ontvangen?

Als burger kaarten (na)bestellen
Door ons worden geen separate kaarten verstrekt. Heeft uw gemeente reeds zo’n kaart huis aan huis verspreid en wilt u nog een exemplaar of heeft u helemaal geen kaart ontvangen? Wendt u zich dan tot uw eigen gemeente.

Heeft u geen 'in geval van nood'-kaart ontvangen? Bent u van mening dat uw gemeente ook zo’n noodkaart zou moeten verspreiden? Bespreek dit op uw gemeentehuis en verwijs voor uitleg naar deze website. Uw Wethouder Zorg en Welzijn is in dat geval het juiste aanspreekpunt om het initiatief op te pakken.

Voor het aanpassen van de kaart met het eigen gemeente logo en de vormgeving van een gerichte informatieve Ouderenkrant/brochure kan Joan Reinders Folmer het complete pakket bieden.

Neem contact op

NEE/JA en NEE/NEE stickers

De Ouderenkrant/'in geval van nood'-kaart kan worden verstuurd als Overheidspost waardoor deze ondanks de NEE/JA en NEE/NEE brievenbus-stickers toch huis aan huis de bewoner mag bereiken. Het is immers geen reclamedrukwerk. Daardoor krijgt ieder huishouden een exemplaar.

Extra exemplaren
Wilt u een extra exemplaar, dan kunt die deze veelal afhalen bij het gemeentehuis, bij de betrokken hulpdiensten, bibliotheken, apotheken, huisartsen, ouderen organisaties of zorginstellingen.

Ouderen dienen langer zelfstandig te blijven wonen

De Overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar, als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. Gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig blijven wonen. Zo geeft de gemeente advies en informatie. Wie het niet meer alleen redt, kan dit aangeven bij de gemeente. De gemeente bespreekt dan wat iemand nog wel zelf kan. En welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen.
De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden via de Wmo. Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld dagbesteding, hulp in huis of ondersteuning van de mantelzorg.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/langer-zelfstandig-wonen

Op de 'in geval van nood'-kaart zijn Auteursrechten van toepassing.