Belangstelling

Nederlandse Gemeenten

Overzicht

De afgelopen maanden hebben verschillende gemeenten de noodzaak van een 'in geval van nood'-kaart ingezien. Een aantal van hen heeft contact gezocht en in de gemeenteraad voorgesteld.
Mede door de berichtgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de aanrijtijden van de ambulance in bijna 70% van alle gemeenten te vaak te laat is. Het lukt bij 17 van de 24 ambulancediensten niet om binnen 15 minuten een ambulance ter plekke te hebben. Dat geldt voor 95% van de acute levensbedreigende situaties. Dat is een normoverscheiding van de responstijden van de ambulances. Binnen 15 minuten dient een ambulance aanwezig te zijn en binnen de voorgeschreven 45 minuten dient een patiënt in het ziekenhuis aan te komen.

In 2015 was de conclusie dat het onder andere te maken heeft met toegenomen drukte in het verkeer. Maar ook de ouderen die steeds vaker een beroep doen op de ambulance.

Om tegemoet te komen aan snelle hulpverlening is het van essentieel belang dat gegevens van de personen snel beschikbaar zijn. De 'in geval van nood'-kaart komt daarin zowel binnens- als buitenshuis aan tegemoet. Gegevens van contactpersonen en huisarts zijn daarmee direct binnen handbereik.

Op de 'in geval van nood'-kaart zijn Auteursrechten van toepassing.