Wat is een

'In geval van nood'-kaart

Een vel afritsbare kaarten

Een ‘in geval van nood’-kaart is een kaart die door gemeenten huis aan huis kan worden verspreid. Hierop kunnen bewoners zelf belangrijke gegevens voor hulpdiensten invullen. Zoals telefoonnummers van familieleden en medische gegevens.

Kaart voor in huis
Bestaande uit één grote kaart die in de directe omgeving achter de voordeur bevestigd kan worden. (Bijvoorbeeld in de meterkast of op de meterkastdeur). Bij binnenkomst van de hulpverleners zijn belangrijke gegevens dan binnen handbereik. Op de grote kaart kunnen 2 personen informatie invullen (Bewoner 'A' en Bewoner 'B').

Over nagedacht

Kaarten voor in de portemonnee
Twee kleine creditcard-formaat kaarten voor in de portemonnee bij de identiteitskaart of rijbewijs. Met deze kaarten heeft de hulpverlening ook buitenshuis direct de gegevens van huisarts en telefoonnummers van familieleden bij de hand. Deze kleine kaarten zijn werkelijk voor iedereen nuttig, elke leeftijd, omdat ten alle tijden de hulpverlening uw contactpersonen kunnen bereiken in het geval u iets is overkomen.

Kaarten voor contactpersonen
Daarnaast zijn er nog 4 kleine kaartjes voor contactpersonen. Die kunnen worden uitgereikt aan bijvoorbeeld familieleden. Stel dat men de bewoner niet te pakken krijgt kan men de op het kaartje vermelde buurman/vrouw bellen om een kijkje te gaan nemen. Of, een kaartje voor de buurman/vrouw met de telefoonnummers van familieleden.

De kaarten bevatten geen informatie die voor kwaadwillenden van belang zijn.

Op de 'in geval van nood'-kaart zijn Auteursrechten van toepassing.

Uitsluitend relevante informatie

In overleg met de hulpinstanties is gekozen om uitsluitend naar relevante in te vullen informatie te vragen. De hulpverleners kunnen namelijk op basis van naam en geboortedatum in het computersysteem persoonlijke informatie oproepen. Daarom zijn bewust gegevens achterwege gelaten zoals burgerservicenummer (BSN), zorgpasnummer en zorgverzekeraar.

Op de kaart wordt gevraagd aan te kruizen en te verwijzen naar de plek in huis waar de hulpverlening de recente medische gegevens, medicijnlijst en een niet-reanimeren-verklaring zou kunnen vinden. Men kan dan bijvoorbeeld invullen 'in zorgmap', 'in bureaulade' etc. Op de kaart zelf wordt bewust niet om een medicijnlijst gevraagd omdat deze niet altijd up-to-date is. Ook wordt de vraag naar privacy gevoelige informatie vermeden. Wel of men allergieën heeft.